Wat betekent?MASTER OF HRM
Betreffende de juiste personen op een passende locatie wint een moderne bedrijf in de Nederlandse kennis- en diensteneconomie de concurrentieslag. Ook niet louter de producten en services tellen, doch bovenal het menselijk kapitaal kan zijn essentieel. Dit betekent dat daar ons grote, strategische rol voor HR kan zijn weggelegd.

DOELGROEP


U dan ook heeft een afgeronde bacheloropleiding op dit gebied met HRM of in een vergelijkbare richting en summier 5 jaar relevante werkervaring. In uw organisatie zit u dan ook op tactisch niveau en de chef stelt u in staat opdrachten op strategisch niveau te verrichten. Een Master HRM kan zijn absoluut interessant indien u dan ook HR-manager, senior HR-adviseur ofwel beleidsmedewerker bent. Ook als u dan ook zit indien (zelfstandig) consultant kan zijn die HR Master een waardevolle investering.

TOELATINGSASSESMENT VOOR DE MASTER HR


Bezit u dan ook niet het perfecte opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? Vervolgens doet u dan ook een toelatingsassessment. Bekijk verdere over dit assessment ofwel neem contact op met een opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

MANIER VAN WERKEN


Gedurende de Master HRM doet u dan ook bekende op, krijgt u dan ook inzicht en ontwikkelt u dan ook vaardigheden die u dan ook wanneer strategische en ondernemende HR-professional versterken. U volgt 4 masterclasses waarin u literatuur bestudeert en praktijkcases uitwerkt. Iedere masterclass sluit hrm opleiding deeltijd u af met ons individuele opdracht, gericht op uw eigen bedrijf.

BUSINESS PROJECT HR MASTER


De integrale toets bij elke masterclass betreffende deze HR master kan zijn het oplossen van ons bestaand vraagstuk. U gaat in groepsverband ons HRM-probleem aanpakken voor de organisatie met een van hr opleiding post hbo de mededeelnemers. Uiteindelijk levert u ons toepasbaar plan op, zeker een organisatie bezit op deze plaats direct goedkoop betreffende. In de thesisfase over een Master HRM gaat u dan ook zo’n business vraagstuk cursus hrm medewerker alleen onderzoeken, presenteren en verdedigen. In uw thesis Cursus Master of HRM komt een inhoud van een hele master met bod en het uitgewerkte idee wordt werkelijk Opleiding Master of HRM geïmplementeerd in een organisatie.

ERVAREN BEGELEIDING MASTER HRM DEELTIJD


Ondervinden docenten uit de praktijk en professoren met ons bewezen staat over dienst begeleiden u dan ook tijdens een master human resources. Zij realiseren een geschikte vertaalslag over wetenschappelijke ontwikkelingen tot professionele en handige vaardigheden en doelmatig gedrag. Een literatuur kan zijn grotendeels Nederlandstalig, maar verder gedeeltelijk Engelstalig.

MASTER OF HRM - AvansPlus - AVA003 HRM Infographic Hyperlink 8.20.18 by PlusCursus on Scribd


**Copyright van AvansPlus**

RESULTAAT


Na het volbrengen betreffende de Master HRM beschikt u dan ook over relevante bekende en vaardigheden. U heeft ons beroepshouding ontwikkeld waarmee u op managementniveau succesvol werkt. U beseft uw toegevoegde waarde binnen complexe managementvraagstukken en strategievorming te tonen. Organisatieontwikkeling en organisatieveranderingen kan u succesvol implementeren. De HR-expertise wordt efficiënt ingezet teneinde te komen tot de goedkoopste performance aangaande de medewerkers. Zo draagt de strategisch HRM-beleid optimaal voor met de organisatiedoelstellingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *